Polish

Translations into Polish

 

 

The Issue of Issues

Kwestia ponad kwestie 

 

Termite mounds: cities in miniature

Kopce termitów ― miniaturowe miasta 

 

Atheism needs evolution

Ateizm potrzebuje ewolucji 

 

The violent volcanoes of Io

Niepohamowane wulkany na Io 

 

Defending the authority of Scripture

W obronie autorytetu Biblii 

 

Evidences for a young age of the earth and universe

Dowody na młodą ziemię i wszechświat 

 

Cosmic catastrophes

Kosmiczne katastrofy 

 

Familiarity breeds … respect?

Poufałość wzbudza… szacunek?’ 

 

Robots will not take over the world

Roboty nie inteligentne 

 

The biblical roots of modern science

Biblijne korzenie nowoczesnej nauki 

 

Did life come to Earth from outer space?

Czy życie przybyło na Ziemię z kosmosu ? 

 

Whale evolution fraud

Oszustwa ewolucji wieloryba 

 

Rodhocetus and other stories of whale evolution

Rodhocetus i inne opowieści o ewolucji wielorybów 

 

Answering fools’ folly

Odpowiedź na głupotę głupca 

 

Time—no friend of evolution

Czas—nieprzyjaciel ewolucji 

 

15 Questions for Evolutionists

15 Pytań do Zwolenników Teorii Ewolucji 

 

Should we trust the Bible?

Czy powinniśmy wierzyć Biblii? 

 

Sedimentary blankets

Warstwy osadowe 

 

The earth: how old does it look?

Jak stara jest ziemia? 

 

Jesus Fish/Darwin Fish

Ryba Jezusa/ryba Darwina 

 

Golden evidence of the Genesis Flood

Złote dowody na biblijną powódź 

 

Potatoes and ‘white chimpanzees’

Ziemniaki i ‘białe szympansy’ 

 

Holy war

Święta wojna? Kto naprawdę sprzeciwił się Darwinowi? Popularny pogląd jest odwrotny od rzeczywistości… 

 

Who created God?

Kto Stworzył Boga? 

 

Hippo habits

Zwyczaje hipopotama 

 

Would Darwin be a Darwinist today?

Czy Darwin dzisiaj byłby Darwinistą? 

 

The Resurrection and Genesis

Zmartwychwstanie a Księga Rodzaju 

 

Venus flytrap

Muchołówka amerykańska 

 

‘The child is father of the man’

‘Dziecko jest ojcem dorosłego’ 

 

Darwinism: it was all in the family

Darwinizm: rodzinna sprawa 

 

Darwin and eugenics

Darwin i eugenika 

 

Dawkins and Eugenics

Dawkins i eugenika 

 

Darwin versus Compassion

Darwin i współczucie 

 

The blood-stained ‘century of evolution’

Krwią splamione ‘stulecie ewolucji’ 

 

The dating game

Zabawa z datami 

 

Evolutionary naturalism: an ancient idea

Ewolucyjny naturalizm: starożytna idea 

 

Darwin vs. the eye

Darwin i oko 

 

Muddy Waters

Mętne wody 

 

Is evolution ‘anti-religion’? It depends.

Czy ewolucja jest ‘anty-religijna’? To zależy 

 

Genetics: no friend of evolution

Genetyka: nie przyjaciel ewolucji 

 

Ernst Haeckel

Ernest Haeckel: Ewangelista ewolucji i apostoł oszustw 

 

Did Darwin recant?

Czy Darwin odwołał? 

 

Darwin’s illegitimate brainchild

Nieślubny płód umysłu Darwina 

 

Darwin’s arguments against God

Argumenty Darwina przeciw Bogu 

 

The Darwinian roots of the Nazi tree (Weikart review)

Darwinowskie korzenie nazizmu 

 

Everyone for himself

Każdy za siebie

 

Darwin’s real message: have you missed it?

Rzeczywiste przesłanie Darwina: czy je przeoczyłeś? 

 

Darwin’s slippery slide into unbelief

Jak Darwin stracił wiarę 

 

Evolution—the ultimate antidote to spirituality

Ewolucja—najskuteczniejsze antidotum dla duchowości 

 

Questions for Faith

Pytania dla wiary 

 

Who’s inheriting the wind now?

Kto teraz dziedziczy wiatr? 

 

Earth is ‘too special’?

Ziemia jest ‘nazbyt wyjątkowa’? 

 

Missing? or misinterpreted?

Czego tu brakuje? 

 

Evolutionary Stasis

Ewolucyjny zastój )

 

Eugenics … death of the defenceless

Eugenika: śmierć bezbronnych 

 

Darwin’s impact—the bloodstained legacy of evolution

Wpływ Darwina—krwawa spuścizna ewolucji 

 

Evolution and social evil

Ewolucja i zło społeczne 

 

Christian answers net

ChristianAnswers.Net Polski

 

Darwin’s mystery illness

Tajemnicza choroba Darwina 

 

Peacock poppycock?

Bzdura o pawich piórach