Slovenian

Translations into Slovenian

 

 

Stars just don’t form naturally—‘dark matter’ the ‘god of the gaps’ is needed

Zvezde ne nastajajo naravno-potrebna je ‘temna materija’, tj. ‘bog vrzeli’ 

 

Proclaiming Creation in a scientific age

Oznanjevanje stvarjenja v dobi znanosti 

 

‘Dark photons’: another cosmic fudge factor

Temni fotoni’-še eno kozmično mašilo 

 

Testing evolution(?)

Nevarnosti teistine evoluciječ

 

What caused the Ice Age?

Kaj je povzročilo ledeno dobo? 

 

Evolution’s Achilles’ Heels chapter 7 cosmology

Ahilove pete evolucije, poglavje 7: Kozmologija

 

Evolution’s Achilles’ Heels chapter 3 origin of life

Ahilove pete evolucije, poglavje 3: Izvor življenja 

 

By design chapter 13

Po načrtu, poglavje 13: Zakaj v naravi obstajajo ‘’slabe reči’’?

 

By design chapter 14

Po načrtu, poglavje 14: Ugovori proti načrtovanju

 

By design chapter 15

Po načrtu, poglavje 15: Kozmični načrt

 

By design introduction

Po načrtu, Predstavitev: Kratka zgodovina argumentov načrtovanja

 

By design chapter 16

Po načrtu, poglavje 16: Kdo je Načrtovalec?

 

By design front page

Po načrtu, Predgovor: Dokazi za inteligentnega Načrtovalca narave–Boga Svetega pisma

 

What we believe

Kaj verujemo

 

Refuting evolution introduction

Zavračanje Evolucije: Uvod

 

Refuting Evolution—Chapter 1

Zavračanje Evolucije: Poglavje 1 Evolucija in stvarjenje, znanost in religija, dejstva in predsodki 

 

Refuting Evolution—Chapter 3

Zavračanje Evolucije: Poglavje 3 Vmesni členi manjkajo 

 

Refuting Evolution—Chapter 2

Zavračanje Evolucije: Poglavje 2 Variacija in naravna selekcija proti evoluciji