Swedish

Translations into Swedish

 

 

Diamonds-a-creationists-best-friend

Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän

 

How to build a bomb in the public school system

Hur man bygger en bomb i skolsystemet 

 

Not too old to be Expelled

Inte för gammal för att bli Utstött 

 

Expelled: New movie exposes persecution of anti-Darwinists

Expelled (=utstött): Ny film avslöjar förföljelse av anti-darwinister 

 

Is evolution pseudoscience?

Är utvecklingsläran pseudovetenskap? )

 

Golden evidence of the Genesis Flood

Guldbevis för Noas flod 

 

Global warming (or climate change): what is ‘the creationist view’?

Den globala uppvärmningen 

 

Dino dung overturns objection

Dinodynga avfärdar kritik 

 

Exploring the heavens

Astronomi och skapelse 

 

The wonders of water

Vatten — ett underverk 

 

Did God create life?

Har Gud skapat livet? Fråga ett protein! 

 

The lost squadron

De försvunna flygplanen 

 

Creating life in a test-tube?

Kan man skapa liv i ett provrör? Är något sådant möjligt?