Albanian

Translations into Albanian language

 

Evolution

Evolucioni: Shkencë E Mirë?

 

Don’t answer—do answer!

Mos u përgjigjni—Përgjigjuni! 

 

Creation: ‘where’s the proof?’

Krijimi: “Ku është prova?” 

 

What we believe

Deklarata e Besimit 

 

Copying confusion

Konfuzimi me kopjimin 

 

Evolutionary racism

Racizmi Evolucionar 

 

Calvin said: Genesis means what it says

Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë 

 

Church leader takes stand against evolution!

Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit!

 

Why most scientists believe the world is old

Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër 

 

The Resurrection and Genesis

Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë 

 

The Resurrection and Genesis

Racizmi Evolucionar 

 

Age of the earth

Tha Kalvini: Zanafilla thotë ç’do të thotë 

 

Pascal’s wager

Udhëheqës kishe, qëndron kundër evolucionit! 

 

How your brain creates God?

Ja përse shumica e shkencëtarëve besojnë se bota është e vjetër 

 

Evidence for a Young World

Zbulimi i Përgjithshëm dhe i Veçantë 

 

Diamonds: a creationist’s best friend

Diamantët: miku më i mirë i krijimbesuesit

 

Two-tone twins

Binjaket me dy ngjyra

 

Bishop Bell’s brass behemoths!

Behemothët e tunxhtë të peshkopit Bell! 

 

Street preacher says creation ‘is the issue’

Një predikues rrugor thotë që krijimi ‘është çështja kyç’ 

 

Inexplicable insect metamorphosis

Metamorfoza e pashpjegueshme e insekteve 

 

Golden evidence of the Genesis Flood

Evidenca të arta për Përmbytjen e përshkruar tek Zanafilla 

 

Peacock tail tale failure

Kërkimet e fundit e ‘vënë në bisht’ teorinë për bishtin e palloit 

 

Rape and evolution

Përdhunimi dhe Evolucioni 

 

Did God create life on other planets?

A krijoi Perëndia jetë në planetë të tjerë? 

 

Swedish trees older than the universe?

Pemë suedeze, më të vjetra sesa universi?

 

The naturalistic formation of planets exceedingly difficult

Formimi natyralist i planetëve – tejet i vështirë

 

Good News!

Lajmi i mirë! 

 

Believe it or not—the earth is young!

Nëse e besoni apo jo–toka është e re!

 

Taking creation evangelism to the streets!

Këta çojnë ungjillizimin e krijimit nëpër rrugë!