Czech

Translations into Czech language

 

Reproduction: the essential sign of life

Rozmnožování: podstatný znak života 

 

Media bias hides the significance of Alaskan hadrosaur finds

Neobjektivnost médií zakrývá význam nálezů aljašského hadrosaura 

 

Mind over matter

Mysl nad hmotou 

 

Creationist contributions to science

Kreacionistický přínos vědě 

 

Creationists are ‘liars’ (?)

Kreacionisté jsou´lháři´(?) 

 

The horse and the tractor

Kůň a traktor 

 

David Attenborough: Charles Darwin and the Tree of Life

David Attenborough: Charles Darwin a strom života 

 

The New Pluto

Nové Pluto 

 

Green islands

Zelené ostrůvky 

 

Making sense of ‘apeman’ claims

Uveďme tvrzení o ´opolidech´ na pravou míru 

 

What to make of Homo naledi?

Temná energie a nepolapitelný chameleón-ještě víc temnoty z temné strany 

 

Creation: The better explanation

Czech

 

Media bias hides the significance of Alaskan hadrosaur finds

Stvoření je lepším vysvětlením 

 

The Darwin/Trotsky connection

Spojení Darwin-Trockij

 

What to make of Homo naledi?

Co dělat s Homo naledi? 

 

What to make of Homo naledi?

Zmatek kolem těžebních plánů a uhelných ložisek 

 

Creation: The better explanation

´Temné fotony´: další kosmický faktor-slátanina 

 

Media bias hides the significance of Alaskan hadrosaur finds

Problém s pylem 

 

The Darwin/Trotsky connection

Naddimenzovaný projekt lidského těla a studie mimiky 

 

What to make of Homo naledi?

Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení! 

 

Confusion over mining plans and coal deposits

Zmatek kolem těžebních plánů a uhelných ložisek 

 

‘Dark photons’: another cosmic fudge factor

´Temné fotony´: další kosmický faktor-slátanina

 

Pollen problem

Problém s pylem 

 

Overdesign in the human being with a case study of facial expressions

Naddimenzovaný projekt lidského těla a studie mimiky

 

Fossilized insects show signs of stasis and rapid burial!

Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení! 

 

Evolution: just a change in allele frequencies?

Evoluce: jen změna v četnosti alel? 

 

A is for Aardvark

A jako Aardvark aneb hrabáč kapský 

 

The truth … and nothing but the truth

Pravdu … a nic než pravdu 

 

More evidence Australopithecus was an extinct ape

Další důkazy toho, že Australopithecus byl vymřelým lidoopem 

 

Cheating on origins

Podvádění v otázce původu 

 

The heritage trail at Siccar Point, Scotland

Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko 

 

Diamonds—Are they really all that old?

Diamanty-jsou všechny opravdu tak staré? 

 

Tuatara—confined to its kind!

Haterie novozélandská-jen v mezích svého druhu! 

 

The god-of-the-gaps charge doesn’t stick

Proč je vědecká shoda protivědecká 

 

Concealed under Carlisle Cathedral’s carpet: dinosaurs!

Schovaní pod kobercem katedrály v Carlisle: dinosauři! 

 

Epigenetics—an epic challenge to evolution

Epigenetika-impozantní odmítnutí evoluce 

 

Do fish listen to opera?

Naslouchají ryby opernímu zpěvu? 

 

Easy meat for the lorikeet

Lehká chuťovka pro lori 

 

The lost squadron

Ztracená letka 

 

Performing surgery upon evolutionary thinking

Chirurgie prováděná pod vlivem evolučního myšlení 

 

‘Creation is faith; evolution is science’?

´Stvoření je víra; evoluce je věda´? 

 

Einstein’s Heroes—biblical creationists

Einsteinovi hrdinové-bibličtí kreacionisté 

 

Atheism needs evolution

Ateismus potřebuje evoluci 

 

The reinforcement syndrome ubiquitous in the earth sciences

Sebepotvrzující syndrom je ve vědách o Zemi všudypřítomný 

 

Living fossils: a powerful argument for creation

Živé zkameněliny: mocný argument pro stvoření 

 

Rodhocetus and other stories of whale evolution

Rodhocetus a další zkazky o evoluci velryb 

 

The myth of 1%

Mýtus 1 % 

 

Inside the mind of a killer

Pohled do mysli vraha 

 

The boy who’s proud to be a killer

Chlapec, který je pyšný na to, že je vrah 

 

Dreadnoughtus!

Neohrožený! 

 

Ancient Egypt confirms: Genesis is history

Starověký Egypt potvrzuje: Genesis je historií 

 

Whale evolution fraud

Evoluce velryb je podvod 

 

Electrical design in the human body

Elektrický design v lidském těle

 

Did God create life ask a protein

Stvořil Bůh život? Zeptej se bílkoviny

 

Global warming facts and myths

Boží globální oteplování fungovalo skvěle

 

How dating methods work

Jak pracují datovací metody 

 

Age of the earth

Věk Země 

 

Chemical soup is not your ancestor!

Chemická polévka není váš předchůdce! 

 

CMI’s views on the Intelligent Design Movement

Inteligentní Design se šíří 

 

Freedom from the New Age

Vysvobození z New Age 

 

“Let’s Just Focus on Jesus”

‘Prostě se jen zaměřujme na Ježíše’ 

 

Real tricks with hypothetical animals

Opravdové lsti s hypotetickými tvory 

 

Why most scientists believe the world is old

Proč většina vědců věří, že svět je starý 

 

Evolution natural selection

Víte jaký je rozdíl mezi Evolucí a Přirozeným Výběrem?

 

Beetle bloopers

Zpackaní Brouci 

 

Garner, P. 2015.

Známe jen zlomeček pravdy: říká o stvoření britský geolog Paul Garner. Život víry November:14-16